Supervisie

Het is mogelijk om supervise of leertherapie te volgen in het kader van de opleiding tot schematherapeut. Supervisie kan individueel of in groepsverband worden gevolgd. Supervisie schematherapie wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Register Schematherapie (zie www.schematherapie.nl).

Ik ben als supervisor ingeschreven in het Register Schematherapie van de Vereniging voor Schematherapie en als leertherapeut in het Register Leertherapeuten Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Het honorarium bedraagt per sessie: €90,- per 45 minuten (individuele supervisie of leertherapie) of €120,- per 60 minuten (groepssupervisie).