Opleiding en supervisie

Het is mogelijk om supervisie of leertherapie te volgen in het kader van de opleiding tot schematherapeut, de opleiding tot psychotherapeut of de opleiding tot klinisch psycholoog. Supervisie kan individueel of in groepsverband worden gevolgd.

Het honorarium bedraagt per sessie €90,- per 45 minuten (individuele supervisie of leertherapie) of €120 per 60 minuten (groepssupervisie).

Bij de Viersprong Academy verzorg ik de basiscursus schematherapie, voor informatie hierover verwijs ik naar de site van de Viersprong Academy.

Voor informatie over mijn lidmaatschappen en registraties verwijs ik naar de pagina over mij.