banner

Welkom bij Psychotherapie Ouweland

Psychotherapie Ouweland is een vrijgevestigde praktijk voor psychotherapie en eerstelijnspsychologie in Rotterdam-Hillegersberg.

Over mij

Mijn stijl als toegewijd gezondheidszorgpsycholoog/ psychotherapeut wordt gekenmerkt door integere aandacht en professioneel contact met mensen die om allerlei redenen vastgelopen zijn.

Voor wie?

Het is heel normaal dat mensen in hun leven wel eens een periode hebben waarin moeilijkheden en spanningen oplopen en psychische problemen veroorzaken. Als u vastloopt is het goed er met een professionele hulpverlener over te praten.