Vergoeding

Psychotherapie Ouweland biedt behandeling in de generalistische basis GGZ en in de gespecialiseerde GGZ

Generalistische basis-ggz

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van (het vermoeden van) een DSM-stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een Behandeling Kort, een Behandeling Middellang of een Behandeling Intensief. In geval van blijvende problematiek, kunt u in aanmerking komen voor een Behandeling Chronisch.

Gespecialiseerde ggz

Zijn de problemen complexer, langdurend of meer bedreigend, dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz en is er langer durende behandelingen mogelijk. De gespecialiseerde ggz kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit van de behandeling, waarbij gespecialiseerde kennis nodig is.

Vergoeding

Behandeling in de GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar de factuur over de gehele behandeling wordt na afsluiting van de behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd.

Welk percentage vergoed wordt, is afhankelijk van uw verzekering. Het varieert van gedeeltelijke tot een 100% vergoeding van de kosten. Met de meeste verzekeraars heb ik een contract en dan wordt de behandeling volledig vergoed, afgezien van het verplichte eigen risico.
Vraag ook zelf na bij uw verzekeraar of de behandeling bij Psychotherapie Ouweland vergoed wordt.

Sommige klachten of aandoeningen worden helaas niet meer vergoed. Ik zal u hierover informeren indien dit bij u het geval is. U kunt dan van behandeling afzien of deze zelf betalen.

No show

Met ingang van 1 januari 2012 moet u sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) zelf betalen. Dit kost 50 euro. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betalingsvoorwaarden verwijs ik naar de betalingsvoorwaarden voor GZ-psychologen van de LVVP.