Vergoeding

Kosten/ Vergoeding

Psychologische behandeling en psychotherapie (GGZ) wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Ik hanteer de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Tarieven

Vanaf 1 januari 2022 wordt in de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u hier.
Alle tarieven GGZ vindt u hier. Voor tarieven van Psychotherapie Ouweland kijkt u bij Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut.

Vergoeding

GGZ hulp wordt vergoed vanuit de basisverzekering (en niet vanuit een aanvullende verzekering). Welk percentage van het NZa behandeltarief door uw zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van uw polis. Het varieert van gedeeltelijke tot een 100% vergoeding van de kosten. Met de meeste verzekeraars heb ik een contract en dan wordt de behandeling volledig vergoed, afgezien van het eigen risico. In 2022 is het verplichte eigen risico € 385 per jaar, maar het is ook mogelijk dat u met uw verzekeraar een hoger eigen risico heeft afgesproken. Vraag zelf bij uw verzekeraar na in hoeverre de behandeling bij Psychotherapie Ouweland vergoed wordt.

Bij vergoeding vanuit de zorgverzekering is altijd een verwijzing door uw huisarts nodig*. Ik heb geen aansluiting op Zorgmail. De verwijsbrief kan door de huisarts aan u zelf overhandigd worden.

Niet verzekerde zorg

Sommige klachten of aandoeningen worden niet vergoed. Levensfaseproblemen en aanpassingsstoornissen zijn voorbeelden hiervan. Ik zal u hierover na de intake informeren indien dit bij u het geval is. U kunt dan van behandeling afzien of deze zelf betalen. Het tarief is €98 per sessie van 45 minuten.

Annulering van de afspraak

Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur wordt u € 50,- in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betalingsvoorwaarden verwijs ik naar de betalingsvoorwaarden voor GZ-psychologen van de LVVP.

 

* In de verwijsbrief van de huisarts moet het volgende vermeld staan:
-uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum
-uw zorgverzekering en polisnummer
-uw BSN-nummer
-verwijzing naar de GBGGZ of de SGGZ
-vermoeden van een DSM-diagnose
-AGB-code van de huisarts
-praktijkstempel + handtekening van de huisarts