Opleiding en supervisie

Het is mogelijk om supervisie of leertherapie te volgen in het kader van de opleiding tot schematherapeut, de opleiding tot GZ-psycholoog, de opleiding tot psychotherapeut, de opleiding tot klinisch psycholoog en de opleiding tot psychiater. Supervisie kan individueel of in groepsverband worden gevolgd.

Het honorarium bedraagt per sessie €110,- per 45 minuten directe tijd (individuele supervisie of leertherapie) of €146 per 60 minuten (groepssupervisie).

Bij de Viersprong Academy verzorg ik de basiscursus schematherapie, voor informatie hierover verwijs ik naar de site van de Viersprong Academy.

Voor informatie over mijn lidmaatschappen en registraties verwijs ik naar de pagina over mij.